அரசியலில் நாம்-14: பார்வையற்ற முற்போக்குச் சிந்தனையாளர் பேரவை - ரா. பாலகணேசன்

வணக்கம் வாசகர்களே!

      சென்ற இதழில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிந்தனை அமைப்பாகத் திகழ்ந்துவரும் பார்வையற்ற முற்போக்குச் சிந்தனையாளர் பேரவை பற்றி அறிந்துகொண்டோம்.

முந்தய பகுதியைப் படிக்க 

இந்த இணைப்பைச் சொடுக்குங்கள்.

 இந்த இதழில் இப்பேரவையின் நிர்வாகக் குழுவினரான முனைவர் கு. முருகானந்தன், முனைவர் . பூபதி, முனைவர் U. மகேந்திரன், G. கார்த்திக் ஆகியோரோடு நடத்தப்பட்ட உரையாடலைச் சுருக்கமாக அறிந்துகொள்வோம்; இவர்களது அரசியல் பார்வையைத் தெரிந்துகொள்வோம்.

நான்: அது என்ன பேரவை (forum)? சங்கம், கழகம் முதலிய சொற்களிலிருந்து அது எப்படி மாறுபடுகிறது?