தொழில்நுட்பம்: இந்திய மொழிகளில் வாசிப்பு, தலையைச் சுற்றும் வொயர், 30000-க்கு ஒர்த்தானதா ஸ்மார்ட் விஷன்? ரா. பாலகணேசன், பொன். குமரவேல்

graphic SmartVision A dream for visually impaired என்ற வாசகத்துடன் ஒரு சிறுவன் அந்த SmartVision கண்ணாடியை அணிந்துள்ளப் படம்

       பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வரமாய் மதுரை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையில் சேர்க்கை நுன்னறிவு தொழினுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் விஷன் ஸ்பெக்ட்டகல்ஸ் (Smart Vision Spectacles ) என்ற கருவி விற்பனைக்கு வந்திருப்பதாக அச்சு ஊடகங்களும், காட்சி ஊடகங்களும் தொடர்ந்து முழங்கிவருகின்றன.   

            நீங்கள் இந்தக் கட்டுரையைப் படித்துக்கொண்டிருக்கும் நாளில் கூட ஏதோ ஓர் ஊடகத்தில் செய்திக் கட்டுரையாகவோ, செய்தித் தொகுப்பாகவோ இக்கருவி இடம்பெறக்கூடும்.  இந்த அளவில் பிரபலமாகியிருக்கும் ஸ்மார்ட் விஷன் கருவி குறித்து அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் விரல்மொழியருக்கும் ஏற்பட்டது. அதனால் 28-08-2021 சனிக்கிழமை அன்று அரவிந்த் கண் மருத்துவமனைக்குச் சென்றது விரல்மொழியர் குழு.